IMMANUEL WALLERSTEİN HAYATINI KAYBETTİ

ABD’li sosyolog ve ekonomi tarihçisi Immanuel Maurice Wallerstein 89 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en önemli sosyal bilimcilerinden biri olan Wallerstein, dünya sistemler analizi ve merkez-çevre teorisiyle biliniyordu.

Wallerstein, “Dünya sistemleri analizi” adını verdiği metotla tarihe, sosyolojiye ve ekonomiye çok önemli bir perspektif kazandırdı. . Bilim hayatı boyunca Tarihsel Kapitalizm, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Liberalizmin Sonu gibi önemli çalışmalarıyla dünya sosyal bilim literatüründe hatırı sayılır bir yer elde etti.
Son yirmi yılda, Wallerstein, modern dünya sisteminin entelektüel temellerine ve evrensel insan davranışı teorilerine odaklandı. Ayrıca, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, ekonomi ve Avrupa-merkezci olarak kabul ettiği beşeri bilimler arasındaki disiplinel bölümle tanımlanan “bilgi yapılarına” da ilgi gösterdi. Bunları analiz ederken, Ilya Prigogine gibi teorisyenlerin “yeni bilimlerinden” oldukça etkilenmiştir.
Wallerstein, 28 Eylül 1930 tarihinde New York’ta dünyaya geldi. Columbia Üniversitesi’nde yüksek öğrenim gördü. Üniversite hayatının ilk yıllarından itibaren dünyadaki toplumsal hareketlere ilgi duymaya başladı. Üniversite’yi bitirdikten sonra akademik hayata yönelen Wallerstein, 1959 yılında aynı üniversitede doktora derecesini aldı. 1970’li yıllara kadar Columbia Üniversitesi’nde dersler verdi. 1971 yılında ise Yale Üniversitesi’ne geçti ve burada profesörlük unvanını aldı. 1976’da Binghamton Üniversitesi’ne geçen Wallerstein, 1999 yılında emekli olana kadar bu kurumda görev yaptı.
1994-98 tarihleri arasında Uluslararası Sosyoloji Derneği başkanlığını yapan yazarın Türkçedeki eserleri şunlar:
⦁ Jeopolitik ve Jeokültür (İz, 1993)
⦁ Sosyal Bilimleri Düşünmemek (Avesta, 1999)
⦁ Geçiş Çağı, Dünya Sisteminin Yörüngesi, 1945-2025 (Hopkins ile birlikte, Avesta, 2000)
⦁ Güncel Yorumlar (Aram, 2001)
⦁ Ütopistik ya da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri (Avesta, 2001)
⦁ Dünya Sistemleri Analizi: Bir Giriş (Aram, 2004)
⦁ Modern Dünya Sistemi 1, 2 (Bakış, 2004, 2005), Avrupa Evrenselciliği (Aram, 2007)
⦁ Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık (Metis, 1992)
⦁ Irk Ulus Sınıf (Metis, 1993)
⦁ Sistem Karşıtı Hareketler (Metis, 1995)
⦁ Liberalizmden Sonra (Metis, 1998)
⦁ Bildiğimiz Dünyanın Sonu (Metis, 2000)
⦁ İki Kültürü Aşmak (Metis, 2007)
⦁ Kapitalizmin Geleceği Var mı? (Metis, 2014)
(Kaynak ve fotoğraf: www.iwallerstein.com) 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir