İstanbul Fikir ve Toplum Araştırmaları Merkezi; insanı, fikirleri ve bunlardan oluşan toplumu incelemek ve sosyal alan içerisinde çalışmalar yürütmek amacıyla  2019 yılında kurulmuştur.

İFTAM; İnsan, Sivil Toplum, Medya ve Uluslararası İlişkiler alanları başta olmak üzere sosyal bilimler üzerine faaliyet gösteren Sosyal Araştırmalar birimi ve sosyal bilimler ve İslami ilimleri içeren  eğitim programı İFTAM Akademi biriminden oluşmaktadır.