KURUMSAL

İDARİ KADRO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Koordinatör Sayman Sekreter Ali Afşeören…

DANIŞMA KURULU Halis Serhan Ercivelek Dr. Adem Ergül Prof. Gülfettin Çelik Prof. Dr. Halil Kurt Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz…

İstanbul Fikir ve Toplum Araştırmaları Merkezi; insanı, fikirleri ve bunlardan oluşan toplumu incelemek ve sosyal alanda içerisinde çalışmalar yürütmek amacıyla …