Erasmus+ programı kapsamındaki “Daha İyi Bir Gelecek İçin AB Kültürünü Anlamak” prjesinin ana fikri, Türkiye ve Avrupa’daki kültürel gençlik çalışmaları uygulayıcılarının, farklılıklara saygı ve “öteki”nin anlaşılabilirliğinin sağlanması için gerekli olan değerlerin Türk ve Avrupa kültürleri arasında nasıl tesis edileceğini; bu bağlamdaki yeter ve gerek şartları gözlemlemektir.

  Konu geniş olmakla birlikte aşağıdaki 4 tema esas alınacaktır:

  1. Avrupa çapında karşılıklı olarak farklı kültürlerden gençlerin, birbirlerinin tarih ve kültürünü; dolayısıyla birbirlerini tanımasına yardımcı olmak
  2. Gençlerin çok-dilli ve çok-kültürlü bir ortamın olumlu deneyimleri ile buluşmasını sağlamak
  3. Türk gençlerinin kendi kültürlerini daha iyi tanımlayabilmelerini ve farklı kültürleri tanımalarını sağlamak
  4. Gençlerin empati becerilerini geliştirmek ve farklı kültürleri öğrenimine destek olmak

  Projenin birincil amacı, Türk gençlerinin sınır-ötesi Avrupa toplulukları ile karşılıklı olarak kültürel bağlamda tanışmalarını ve bu sayede Türkiye’nin de politik ve ekonomik olarak içerisinde yer aldığı Avrupa’yı geliştirecek kapsayıcı bir genç nesil yaratmaktır. Gençlerin yaygın eğitimciler olarak topluma hizmet etmelerinde ön ayak olmak için oluşturulan bu projede özellikle dezavantajlı gençlerin desteklenmesini amaçladık.

  Projenin diğer önemli hedefleri ise katılımcıların düşünce dünyalarının sınırlarını aşmalarını sağlamak; Avrupa kültürüne ve halklarına olan ilgilerini kabartmak ve küresel değerleri anlama konusunda farkındalık yaratmak; Türkiye ve Avrupa topluluk ve devletleri ile uluslararası dostluk ve işbirliğini güçlendirmektir.

  Paylaş.