Erasmus+ programı kapsamındaki “Dijital STK Yönetimi ve Kapasite Artırımı” projesinin amacı ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla kamu arasındaki ilişkinin dijital boyutunun daha güvenli ve efektif olmasını sağlamak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının doğrudan ilişkilerini daha etkili hale getirmek; sivil toplum kuruluşlarının maddî ve aynî ihtiyaçlarının dijital ortamın imkanları dahilinde daha hızlı karşılanması ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki çalışan ve gönüllülerin dijital hakkında bilinçlenmesini sağlamaktır.

    Projenin konusu ise yukarıda belirtilen amaca hizmet edecek şekilde Anadolu’nun belirlenen şehirlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına dijitalleşme seminer ve eğitimlerinin düzenlenmesidir.

    Paylaş.