Erasmus+ programı kapsamındaki “Kendinizi Serbest Bırakın – Beden/Zihin/Ruh (Orman Duşu) projesiyle sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

    Birden fazla akademik çalışma, yoğun sosyal medya ile artan depresyon, kaygı, yalnızlık, kendine zarar verme ve hatta intihar düşünceleri arasında güçlü bir bağlantı bulmuştur. Bu projenin amacı, materyalist bir toplum ve sosyal medya tahribatından mustarip gençlere özgür bir düşünme alanı sağlamaktır. Yoğun sosyal medya kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı dolayısıyla gençler içsel kaygılarının ifadesinde karmaşıklık yaşıyor ve kendilerini gerçekleştirmekten yana zorluk çekiyorlar. Bu durum da gençlerde sağlıklı bir gecelek planlamasının önüne geçiyor.

    Projenin ana fikri, sosyal medyadan kaynaklı tükenmişlik yaşayan gençlerin gerçeklik ile bağının yeniden kurulması ve bu bağlamda onlara ilham vermektir. Gençlerin, yeteneklerini keşfetmeleri, kendilerine güvenlerinin oturması, kendi fikirlerine saygı duymaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Böylece sosyal medya ve internetin olumsuz yönlerine maruz kalan gençlerin hayata ve dünyaya dair düşüncelerini yeniden değerlendirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

    Paylaş.